Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA LOGREȘTI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 16/10/2021
Exemplu: 16/10/2021
Document Număr Dată Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HCL 38 30/09/2021 HCL privind rectificarea bugetului local al Comunei Logrești , jud.Gorj pe anul 2021 afişează
HCL 37 24/09/2021 HCL privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor,acordurilor cadru pt.achiziția produselor aferente Programului pt.școli al României afişează
HCL 36 24/09/2021 HCL privind aprobarea devizului general actualizat pt.investiția ,, Extindere rețea alimentare cu apă în satele Măru, Seaca , Logrești-Moșteni și Popești, ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114 din 2018 afişează
HCL 35 20/09/2021 HCL pentru aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Logrești , jud.Gorj afişează
HCL 34 20/09/2021 HCL privind aprobarea ajustării prețului contractului de proiectare și execuție lucrări nr.485409.10.2018 pentru investiția ,, Extindere rețea alimentare cu apă în satele Măru, Seaca , Logrești-Moșteni și Popești afişează
HCL 33 31/08/2021 HCL privind revocarea HCL nr.28 din 08.07.2021 privind aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul com.Logrești, jud.Gorj afişează
HCL 32 31/08/2021 HCL privind aprobarea încheierii actului adițional nr.4 la Contractul de închiriere nr.73817.11.2011 cu CEC BANK S.A. afişează
HCL 31 20/08/2021 HCL privind schimbarea reprezentantului legal al comunei Logrești, jud.Gorj în Asociația Grupul de Acțiune Locală Amaradia -Gilort-Olteț afişează
HCL 30 20/08/2021 HCL privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Logrești pt.perioada 20.08.2021-31.10.2021 afişează
Raport de execuție bugetară la data de 31.10.2020 FN 31/10/2020 Raport de execuție bugetară la data de 31.10.2020 afişează
EXTRAS DECLARAȚIE LA CASATORIE VLĂDESCU MIHAI-IONEL ȘI CIOROBEA FLOAREA 8175 29/07/2021 EXTRAS DECLARAȚIE LA CASATORIE VLĂDESCU MIHAI-IONEL ȘI CIOROBEA FLOAREA afişează
HCL 28 22/07/2021 HCL pentru aprobarea taxei de închiriere și a regulementului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavatorului aflat în patrimoniul comunei Logrești, județul Gorj afişează
HCL 27 22/07/2021 HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Logrești , județul Gorj, pe anul 2021 afişează
HCL 26 22/07/2021 HCL privind aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Logrești, județul Gorj afişează
Regulament HCL 22/07/2021 REGULAMENT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CONSILIU LOCAL afişează
HCL 25 22/07/2021 HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Logrești afişează
HCL 24 07/06/2021 HCL privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al bugetului local al com.Logrești pt.anul 2020 și a situațiilor financiare la 31.12.2020 afişează
HCL 23 07/06/2021 HCL privind rectificarea bugetului local al Comunei Logrești , județul Gorj , pe anul 2021 afişează
HCL 22 23/04/2021 HCL privind casarea și scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimnoniul comunei Logrești afişează
HCL 21 23/04/2021 HCL privind aprobarea implementării proiectului ,, Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale '' afişează
HCL 20 23/04/2021 HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Pieței agroalimentare afişează
HCL 19 20/04/2021 HCL pentru stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria comunei Logrești pentru anul 2021 afişează
HCL 18 20/04/2021 HCL privind aprobarea bugetului local al Comunei Logrești pe anul 2021 afişează
HCL 17 20/04/2021 HCL privind alegerea președintelui de ședință afişează
HCL 16 26/03/2021 Hotărârea nr.16/26.03.2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai investiției ,, Modernizare drumuri de interes local în Comuna Logrești, județul Gorj " afişează
HCL 15 26/03/2021 Hotărârea nr.15/26.03.2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai investiției , Asfaltare DS 15 – Străzile Nucilor și Fagului , DV 32 – strada Cireșului, DS 9 – Străzile Părului și Zambilelor Comuna Logrești, județul Gorj " afişează
HCL 14 22/04/2021 Hotărârea nr.14/26.03.2021 pentru aprobarea condițiilor și a tarifelor pentru constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării , întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora afişează
HCL 13 26/03/2021 Hotărârea nr.13/26.03.2021 pentru aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea , salubrizarea și înfrumusețarea comunei Logrești, în anul 2021 afişează
HCL 12 03/03/2021 Hotărârea nr.12/03.03.2021 pentru aprobarea ștatului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Logrești afişează
HCL 10 26/02/2021 Hotărârea nr.10/26.02.2021 pentru aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Logrești ce vor funcționa în anul școlar 2021-2022 afişează

Pagini