Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA LOGREȘTI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 04/12/2023
Exemplu: 04/12/2023
Document Număr Dată Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HCL 52 29/11/2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli precum și rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al comunei Logrești , județul Gorj pe anul 2023
afişează
HCL 51 29/11/2023 Hotărâre privind modificarea și actualizarea ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Logrești, județul Gorj și ale structurilor organizatorice din subordinea Consiliului Local Logrești , județul Gorj
afişează
HCL 50 29/11/2023 Hătărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ constituit la nivelul comunei Logrești , județul Gorj și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
afişează
PV sedinta ordinara 27.11.2023 pv 28/11/2023 PV sedinta ordinara 27.11.2023
afişează
HCL 49 24/10/2023 Hătărâre privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de închiriere nr.4367/07.10.2019
afişează
HCL 48 24/10/2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Logrești pe o perioadă de 3 luni
afişează
HCL 47 24/10/2023 Hotărâre privind stabilirea impozitului pe anul fiscal 2024 cu privire la mijloacele de transport , cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone prevăzute la art.470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
afişează
HCL 46 24/10/2023 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Logrești , în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnazaiale Târgu - LOgrești pentru anul 2023-2024
afişează
HCL 45 24/10/2023 Hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a comunei Logrești , județul Gorj , pentru anul 2024
afişează
HCL 44 24/10/2023 Hotărâre privind înregistrarea UATC Logrești , jud.Gorj în Sistemul Electronic de Plată online (SNEP) a taxelor și impozitelor locale (Ghișeul .ro) utilizând cardul bancar precum și stabilirea modului de suportare a comisionului bancar la tranzacția online
afişează
PV PV 23/10/2023 PV sedinta ordinara 20.10.2023 afişează
HCL 43 27/09/2023 Hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului identificat prin CF nr.52257 situat în comuna Logrești , sat Tg -Logrești , județul Gorj către Spitalul de Urgență Târgu - Cărbunești afişează
HCL 42 27/09/2023 Hătărâre privind organizarea și finanțarea evenimentului ,, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstince , ce se va desfășura în data de 05 octombrie 2023 afişează
PV PV 26/09/2023 PV sedinta ordinara 22.09.2023 afişează
PV PV 07/09/2023 pv sedinta comisie locala 05.09.2023 (1) afişează
HCL 41 29/08/2023 hcl 41 - Neasumare programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, în anul școlar 2023-2024 afişează
HCL 39 29/08/2023 HCL 39 - privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a majorărilor de întârziere afişează
HCL 40 29/08/2023 HCL 40 - Privind Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli (1) afişează
PV PV 28/08/2023 Pv sedinta ordinară 25.08.2023 afişează
PV SEDINTA ORDINARA 21.07.2023 (2) PV 21/07/2023 PV SEDINTA ORDINARA 21.07.2023 (2) afişează
HCL 37 21/07/2023 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a evenimentului ,, Zilele comunei Logrești - HORA DIN STRĂBUNI , ce se va desfășura în data de 05-06 august 2023 afişează
HCL 38 21/07/2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului LOcal Logrești pe o perioadă de 3 luni afişează
HCL 36 21/07/2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția ,, Extindere rețea alimentare cu apă în satul Răchita , comuna Logrești , județul Gorj afişează
HCL 35 21/07/2023 Hotărâre privind modificarea nivelului valorilor impozabile , impozitele și taxele locale , prin indexarea cu rata inflației în procent de 13.8%, începând cu anul fiscal 2024 afişează
HCL 34 28/06/2023 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția ,, ASFALTARE STR. VĂII , STR. VIȘINULUI ÎN COMUNA LOGREȘTI , JUD.GORJ
afişează
HCL 33 28/06/2023 Hotărâre privind modificarea și actualizarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Logrești , județul Gorj
afişează
HCL 32 29/05/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al comunei Logrești, județul Gorj , pe anul 2022 și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2022
afişează
HCL 31 29/05/2023 Hotărâre privind aprobarea acordării de cadouri copiilor care frecventezaă instituțiile de învățământ din comuna LOgrești, județul Gorj cu ocazia sărbătoririi Zilei Copilului - 1 IUNIE 2023
afişează
HCL 30 29/05/2023 Hotărâre privind cooperarea Consiliului Local al comunei Logrești în vederea implementării proiectului Festival Cultural Dealul Muierii
afişează
PV PV 26/05/2023 PV ședință 26.05.2023
afişează

Pagini